Länge har det diskuteras huruvida den svenska spelmarknaden ska omregleras eller inte. Nu är det bestämt och det finns en hel del datum som det är viktigt att hålla koll på.

Att spela på online casino har de senaste åren blivit allt mer populärt, trots att casinona verkat utanför svensk reglering då dessa ofta är baserade utomlands i länder som styrs av EU-regler där spelverksamhet är lagligt. I Sverige har staten monopol. Eller snarare, här har vi haft monopol. Monopolet börjar till mångt om mycket att luckras upp och vi står nu inför en omreglering av den svenska spelmarknaden – där licenser för spel kommer att bli verklighet. I Dagens Media står att läsa om hur alla som agerar på den svenska marknaden och erbjuder spel eller betting också ska göra detta med godkända spellicenser och de aktörer som inte har licenser ska stängas ute. Syftet är kort sagt att skapa ordning och reda på den, enligt regeringen, röriga spelmarknad som råder idag och för att i samma veva även skapa ett starkt konsumentskydd samtidigt som man vill begränsa de negativa effekterna som kan medföras av det allt ökande spelandet.

Spelregleringens viktiga datum

Är man som privatperson nyfiken på vad som händer och sker rörande spelregleringen finns en tidsplan hos Lotteriinspektionen att följa som också uppdateras kontinuerligt. Så här ser det ut hittills med både genomförda handlingar och kommande viktiga datum att ha koll på:

  1. Mars 2017 – genomföra utredning om spelmarknaden. Klart.
  2. Augusti 2017 – låta utredningen gå iväg på ren remissrunda till olika myndigheter. Klart.
  3. December 2017 – skicka utredningen på lagrådremiss. Klart.
  4. Januari 2018 – notifiera lagförslaget till EU. Klart.
  5. Mars 2018 – författa en proposition och förordning. Klart.
  6. April 2018 – skicka ut föreskrifter på remiss till berörda myndigheter. Klart.
  7. Juni 2018 – den 7 juni väntas riksdagen debattera huruvida ny lag ska stadgas och det beslutet väntas fattas antingen 7 eller 13 juni. Väntande.
  8. Augusti 2018 – den 1 augusti ska ansökningar om spellicens vara möjliga att skicka in till Lotteriinspektionen. Väntande.
  9. 1 januari 2019 – ska den nya spellagen träda i kraft. Väntande.

Inte bara i Sverige som casino- och spelmarknaden förändras

Ända sedan Sverige gick med i EU år 1995 efter omröstningen 1994 har Sverige varit i klinch med EU rörarande sina spelregler. I Sverige har vi monopol på spel och monopolet tillhör staten. Men enligt EU-regler är detta något som strider mot den fira rörligheten mellan EU:s gränser och därför man hotat åtskilliga gånger att straffa Sverige för detta då vi rent konkret bryter mot EU:s regleringar som vi själva röstat in ska gå över våra nationella lagar på många plan. Därför har man nu alltså, äntligen, gjort slag i saken och ska omreglera på marknaden likt systemen som finns i övriga EU-länder, och även i Storbritannien som nu träder ur unionen. Där håller man dock också på att omreglera på sin spelmarknad, vilket är den som Sverige modellerat sitt förslag om licenser efter, och enligt Affärsvärlden är man där i färd med att höja beskattningen för betting och man har i samma veva även sänkt max-satsningen i spelterminalet vilket gör att vinsterna som kan betalas ut också sänks. Hur detta kommer påverka landets spelmarknad framöver återstår alltså att se.